image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 2 603
  • Tất cả: 192090
Công bố công khai ý kiến góp ý vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tỉnh Nghệ An đã đề nghị các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ, người dân, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tham gia ý kiến vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trên cơ sở các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương và đơn vị liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia .

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Quy hoạch năm 2017 và điểm đ khoản 5 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư công bố công khai ý kiến góp ý và việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý vào Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hồ sơ tài liệu tại đây./.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974