image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 313
  • Trong tuần: 3 903
  • Tất cả: 262464
Thông báo mời thầu: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030

1.Thông tin gói thầu:

Bên mời thầu: Ban quản lý các dự án do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư

Gói thầu: Tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030

Tên dự án: Lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030

Tên Chủ đầu tư: Sở Xây dựng Nghệ An

Nguồn vốn: Xin hỗ trợ ngân sách Trung ương; Ngân sách tỉnh; vốn hợp pháp khác

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước; một giai đoạn hai túi hồ sơ

2. Chỉ dẫn đối với nhà thầu:

Thời gian bán HSMT: 9h 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2016 đến trước 9h 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2016 (trong giờ hành chính)

Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư. Địa chỉ: Số 8, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Điện thoại: 0383 844691/Fax: 0383 590177

Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Ban Quản lý các dự án do Sở Xây dựng Nghệ An làm chủ đầu tư. Địa chỉ: Số 8, đường Trường Thi, phường Trường Thi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Thời điểm đóng thầu: 9h 00 phút ngày 06 tháng 03 năm 2016

Thời điểm mở thầu: 09h 15 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974