image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 357
  • Trong tuần: 3 106
  • Tất cả: 263306
Đề nghị tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018
Căn cứ Luật Đấu thầu (Điều 81 khoản 4 và Điều  84 khoản 2) và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Điều 129 khoản 12) về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác đấu thầu hàng năm; Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, để có đầy đủ cơ sở dữ liệu tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện công tác đấu thầu và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của địa phương và đơn vị mình.

Căn cứ Luật Đấu thầu (Điều 81 khoản 4 và Điều 84 khoản 2) và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Điều 129 khoản 12) về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác đấu thầu hàng năm; Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Để có đầy đủ cơ sở dữ liệu tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện công tác đấu thầu và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của địa phương và đơn vị mình. Có biểu số liệu và Công văn số 4063/SKHĐT-TĐ kèm theo.

Tải biểu số liệu tại đây>>>

Tải Công văn số 4063/SKHĐT-TĐ tại đây>>>

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974