image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 302
  • Trong tuần: 3 051
  • Tất cả: 263251
Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh
Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Doanhnghiệp/nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ (Hàng tháng, hàng quý, hàng năm) vềtình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kếtquả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước,đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêuchuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; căn cứ chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Doanh nghiệp/nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ (Hàng tháng, hàng quý, hàng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

(Thời hạn báo cáo tháng, quý, năm của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư lần lượt là: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo; ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo và ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo)

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để nhà đầu tư biết và nghiêm túc thực hiện./.

(Có Biểu mẫu Báo cáo đầu tư theo tháng, quý, năm kèm theo)

Tải biểu mẫu kèm theo tại đây>>>>


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974