image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 338
  • Trong tuần: 3 087
  • Tất cả: 263287
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022
Thựchiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại Côngvăn số 5495/UBND-NN ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh, về việc xây dựng kế hoạchphát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căncứ nội dung Văn bản số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,tổng hợp xây dựng xây dựng kế hoạch năm 2022, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kếhoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu tại Công văn số 5495/UBND-NN ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh, về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022; theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Văn bản số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp xây dựng xây dựng kế hoạch năm 2022, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sau khi nghiên cứu nội dung các văn bản nêu trên, để có cơ sở tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan thực hiện các nội dung sau:

1. Các Sở, ngành (Nông nghiệp và PTNT, Công thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng Kế hoạch theo yêu cầu.

Kế hoạch gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 07/8/2021.

2. Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với các Sở, ngành liên quan và trên cơ sở tư vấn, hỗ trợ, định hướng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2022 của tỉnh.

Kế hoạch gửi về UBND tỉnh Nghệ An, đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/8/2021.

Khung đề cương và hệ thống biểu để xây dựng Kế hoạch thực hiện theo Đề cương kèm theo Công văn số 5035/BKHĐT-HTX ngày 02/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đề nghị tải tài liệu tại file đính kèm.


Tải tài liệu tại đây>>>>

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974