image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 179
  • Trong tuần: 2 621
  • Tất cả: 192108
Xây dựng báo cáo tổng kết thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Các Sở, ngành (Nông nghiệp và PTNT, Công Thương;Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh NghệAn) và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thựchiện Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Đề cương yêu cầu tại Quyết định số1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các Sở, ngành (Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An) và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Đề cương yêu cầu tại Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 30/8/2021.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã và các lĩnh vực khác có liên quan.

Báo cáo gửi UBND tỉnh Nghệ An (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 08/9/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở báo cáo của Liên minh Hợp tác xã, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 toàn tỉnh, thời gian xong trước ngày 30/9/2021, tham mưu Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, họp và cho ý kiến, trước lúc báo cáo các Bộ, ngành trung ương theo quy định.

Khung đề cương và hệ thống biểu để xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện theo Đề cương kèm theo Quyết định số 1078/QĐ-BKHĐT ngày 06/8/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


Đề nghị tải tài liệu tại file đính kèm>>>>>

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974