image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 2 835
  • Tất cả: 264221
Lấy ý kiến của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về góp ý vào dự thảo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Căn cứ quy định về nội dung lấy ý kiến quy hoạch tỉnh tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thực hiện Luật Quy hoạch năm 2017, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Quyết định số 1179/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ quy định về nội dung lấy ý kiến quy hoạch tỉnh tại Điều 19 Luật Quy hoạch và Điều 32, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồ sơ gửi lấy ý kiến bao gồm: (i) Báo cáo tổng hợp quy hoạch tỉnh; (ii) Báo cáo tóm tắt quy hoạch tỉnh; (iii) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược; (iv) Hệ thống sơ đồ, bản đồ; (v) Các văn bản liên quan kèm theo. 

Hồ sơ lấy ý kiến download tại đây

Hệ thống sơ đồ, bản đồ download tại đây

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974