image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 464
  • Trong tuần: 3 246
  • Tất cả: 265023
Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW
Các Sở, ngành (Nông nghiệp và PTNT, Công Thương;Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước Chinhánh tỉnh Nghệ An) và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng báo cáo tổngkết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 theo Đề cương kèmtheo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Các Sở, ngành (Nông nghiệp và PTNT, Công Thương; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An) và UBND các huyện, thành phố, thị xã, xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 theo Đề cương kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh trước ngày 30/8/2021.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các lĩnh vực khác có liên quan.

Báo cáo gửi về UBND tỉnh Nghệ An (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 08/9/2021.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở báo cáo của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã, tổng hợp, xây dựng báo cáo, xong trước ngày 30/9/2021 để phục vụ cho cuộc họp của Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh.

Căn cứ kết luận phiên họp tổng kết của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trước ngày 10/10/2021, để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến, báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan trước ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Khung đề cương và hệ thống biểu để xây dựng Báo cáo tổng kết thực hiện theo Đề cương kèm theo Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03/8/2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW


Đề nghị tải tài liệu tại file đính kèm>>>>>>

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974