image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 56
  • Trong tuần: 2 792
  • Tất cả: 264178
Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An

Anh-tin-bai

Đoàn công tác Trung ương, tỉnh Nghệ An khảo sát phối cảnh quy hoạch tại Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh tư liệu BNA

1. Chính sách hỗ trợ đầu tư còn hiệu lực

a) Chính sách còn hiệu lực

Ngoài những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Chính phủ, tỉnh Nghệ An ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm tăng cường công tác thu hút đầu tư như sau (các quyết định còn hiệu lực):

- Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng bến xe khách và bãi đỗ xe vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 13/2015/QĐ.UBND ngày 09/02/2015 về chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

- Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025.

* Kết quả đạt được: Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện Nghị quyết số 05 từ năm 2021 đến nay, UBND tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 05 dự với số kinh phí hỗ trợ hơn 72 tỷ đồng.

2. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

a) Công tác cải cách hành chính được UBND tỉnh quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Từ quý II/2020, UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành về thúc đẩy CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh để rà soát, báo cáo kết quả giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, từ đó chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các sở, ban, ngành có hồ sơ chậm giải quyết.

Ngày 06/3/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1830-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.

          b) Thành lập và đưa vào vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An (từ ngày 02/10/2020) là đầu mối tập trung hướng dẫn, tư vấn, tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp giải quyết, trả kết quả cho 1.326 thủ tục hành chính của 18 sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 03 cơ quan chuyên môn ngành dọc đóng trên địa bàn; theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc và trả lời doanh nghiệp, nhà đầu tư; cung cấp thông tin cho tổ chức, công dân khi được yêu cầu; hướng dẫn, giám sát, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết TTHC theo quy định.

c) Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch rà soát, đơn giản hoá TTHC trọng tâm; thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các hoạt động kiểm soát TTHC trên toàn tỉnh; kiểm soát chất lượng bộ TTHC của các ngành; kiểm soát chất lượng kết quả rà soát, đơn giản hoá TTHC.

          d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hoá nền hành chính. Đẩy mạnh triển khai hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT Ioffice); triển khai chữ ký số toàn tỉnh; đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh; xây dựng phần mềm Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp; triển khai xây dựng để đưa vào vận hành phần mềm quản lý dự án đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh.

          Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 về chuyển đối số Nghệ An giai đoạn 2022-2025, tính đến năm 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 15/02/2023 về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An năm 2023 với 14 mục tiêu và 42 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo.

          đ) Năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai Đề án Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; ban hành Công văn số 5574/UBND-KSTT ngày 25/7/2022 yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả, khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu và cải thiện các chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) năm 2022. Tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2021 và giải pháp nâng cao chỉ số PCI trong giai đoạn tới, ban hành Công văn số 7919/UBND-CN ngày 11/10/2022 và Công văn số 3311/UBND-CN ngày 28/4/2023 về triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới.

Một số chỉ số: (1) Chỉ số PAPI năm 2022 đạt 43,25 điểm, xếp thứ 17/63 cả nước, giảm 02 bậc so với năm 2021; (2) Chỉ số PAR Index năm 2022 đạt 86,67 điểm xếp thứ 16/63 cả nước, tăng 01 bậc so với năm 2021; (3) Chỉ số PCI năm 2022 đạt 66,6 điểm, xếp thứ 23/63 cả nước, tăng 07 bậc so với năm 2021.

Nguồn: BaoNghean.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974