image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 2 521
  • Tất cả: 190617
Danh bạ điện thoại Lãnh đạo Sở, cán bộ, công chức (cập nhật ngày 09/01/2023

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

ĐC: Số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 3 844 636 Fax: 0238 3 844 974

Email: khdt@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Phạm Hồng Quang

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3842 345

Email:

Hồ Việt Dũng

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTDĐ::

0904 479 555

Email:

Hovietdung71@gmail.com

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Phan Văn Hoan

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0983 251 467

Email:

Hoanpv@khdt.nghean.gov.vn

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Nguyễn Văn Trường

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTDĐ:

0931 378 868

Email:

Truongnv@khdt.nghean.gov.vn

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Tổng đài điện thoại: 0889.391.818

Email:1cuakhdt@khdt.nghean.gov.vn và 1cuakhdt@gmail.com

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Thẩm định Dự án

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh

ĐTDĐ:

0912 581 999

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp KTTT và TN

Chức vụ:

Chuyên viênTiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đầu tư, Nông nghiệp NT

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG

Email: vanphong@khdt.nghean.gov.vn

Đậu Thị Thu Hoài

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0915 000 445

Email:

Hoaidtt@khdt.nghean.gov.vn

Bùi Văn Hải

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTDĐ:

0914 180 131

Email:

Haidpina@gmail.com

Cao Thị Thanh Huyền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên – Văn thư đi

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0977 883 321

Email:

Huyenctt@khdt.nghean.gov.vn

Lê Xuân Thương

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên – Văn thư đến

ĐTDĐ:

0919 983 626

Email:

Thuonglx@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hòe

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTDĐ:

0962 797 712

Email:

Hoent@khdt.nghean.gov.vn

Trần Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên

ĐTDĐ:

0948 577 419

Email:

Cao Thái Bình

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTDĐ:

0913 055 099

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

Trương Xuân Tuyên

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTDĐ:

0977 692 494

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

THANH TRA

Email: thanhtra@khdt.nghean.gov.vn

Lê Khắc Lợi

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Chánh Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0936 665 666

Email:

Loilk@khdt.nghean.gov.vn

Phan Chí Thành

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Phó Chánh Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 444 480

Email:

Thanhpc@khdt.nghean.gov.vn

Cao Bắc Thái

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0913 054 126

Email:

Thaicb@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 579 111

Email:

Kiennt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Email: dkkd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Quang Lợi

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng phụ trách

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0912 077 239

Email:

Loinq@khdt.nghean.gov.vn

Dương Quốc Hùng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0944 542 555

Email:

Hungdq@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thu Hiền

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0986 571 485

Email:

Hienlt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0914 632 979

Email:

Dungnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0945 837 517

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0912 884 445

Email:

Vinhnv@khdt.nghean.gov.vn

Nhữ Xuân Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0855 763 001

Email:

Dungnx@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Email: tonghop@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Anh Dũng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 448 77

Email:

Dungha@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Thanh Thủy

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0936 187 555

Email:

Thuyltt@khdt.nghean.gov.vn

Ngô Thị Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0917 138 228

Email:

Trangnt@khdt.nghean.gov.vn

Đặng Văn Quảng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0946 558 833

Email:

Quangdv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0914 549 689

Email:

Anhnn@khdt.nghean.gov.vn

Trần Hồng Thương

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0917 962 686

Email:

Thuongtth@khdt.nghean.gov.vn

Thái Quỳnh Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0868 378 172

Email:

Trangtq@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Email: nongnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Anh

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Anhntx@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Lâm

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0983 922 300

Email:

Lamnm@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Minh

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0979 872 686

Email:

Minhna@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Mận

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0919 543 858

Email:

Manpt@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Thị Huyền Trang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0983 268 226

Email:

Trangpth@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Hồng Tú

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 237 682

Email:

Tuph@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Quỳnh Anh

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0945 944 686

Email:

Anhltq@khdt.nghean.gov.vn

Trương Thị Thanh Nhàn

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0917 325 994

Email:

Nhanttt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Email: congnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0936 188 555

Email:

Tuankhdtnghean@gmail.com

Phan Thị Hà

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 431 698

Email:

Hapt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Nghĩa Hiệp

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0945 616 595

Email:

Hiephn@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thị Thùy Linh

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0983 635 758

Email:

Linhhtt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Email: vanxa@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tô Long

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0946 442 222

Email:

Longnt@khdt.nghean.gov.vn

Trần Đức Bắc

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0983 055 211

Email:

Bactd@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thùy An

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 517 759

Email:

Anht@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Nghệ Hà

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0948 220 555

Email:

Hann@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Email: ktdn@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0913 384 353

Email:

Hungnm@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0915 454 756

Email:

Hanhnth@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Anh Phương

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 809 232

Email:

Phuongha@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Email: thamdinh@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Tiến

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0913 055 611

Email:

Tiennm@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Phan Khánh

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0913 652 579

Email:

Khanhhp@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0988 384 999

Email:

Binhntb@khdt.nghean.gov.vn

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Phùng Thái Sơn

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0918 573 288

Email:

Sonpt@khdt.nghean.gov.vn

Đào Ái Hòa

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

ĐTDĐ:

0973 333 478

Email:

Hoada@khdt.nghean.gov.vn


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974