image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
 • Đang online: 10
 • Hôm nay: 233
 • Trong tuần: 2 502
 • Tất cả: 190598
 • 21/05/2018

  Danh mục dự án cấp mới năm 2018 (Đến ngày 15/5/2018)

  Trong năm 2018 (Tính đến ngày 15/5/2018), trên địa bàntoàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 42 dự ánvới tổng số vốn đầu tư đăng ký là 5.231,81 tỷ đồng. Điều chỉnh 07 lượt dự ánvới số vốn điều chỉnh tăng 992,27 tỷ đồng. Tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là6.224,08 tỷ đồng.

 • 14/05/2018

  Danh mục dự án cấp mới năm 2017

  Trong năm 2017 (Tính đến ngày 31/12/2017), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 176 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14.561,55 tỷ đồng. Điều chỉnh 16 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng 292,67 tỷ đồng.  Tổng vốn điều chỉnh và cấp mới là 14.854,22 tỷ đồng.

 • 22/02/2017

  Danh mục dự án năm 2016

  Trong năm 2016 (Tính đến ngày 31/12/2016), trên địa bàntoàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT) cho 141 dự ánvới tổng số vốn đầu tư đăng ký là 33.783,46 tỷ đồng ; Điều chỉnh  cho 14 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư tăng1.657,74 tỷ đồng.  Như vậy, tổng số vốnđầu tư cấp mới và điều chỉnh từ 01/01/2016– 31/12/2016 là 35.441,20 tỷ đồng.

 • 07/01/2016

  Kết quả thu hút đầu tư năm 2015 (Tính đến ngày 31/12/2015)

  Trong năm 2015 (Tính đến ngày 31/12/2015), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 120 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 88.380,61 tỷ đồng; Điều chỉnh cho 42 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư điều chỉnh giảm 2.515,73 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh từ 01/01/2015 – 31/12/2015 là 85.864,88 tỷ đồng.

 • 09/12/2015

  Kết quả thu hút đầu tư 11 tháng đầu năm 2015

  Trong năm 2015 (Tính đến ngày 30/11/2015), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 112 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 87.404,52 tỷ đồng; Điều chỉnh cho 39 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư điều chỉnh giảm 2.554,50 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh từ 01/01/2015 – 30/11/2015 là 84.850,02 tỷ đồng.

 • 05/11/2015

  Kết quả thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Tính đến ngày31/10/2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 143 Dựán/83.976,48 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư. Trong đó: Cấp mới GCNĐKĐT cho 108 Dựán /86.727,58 tỷ đồng vốn đăng ký đầu tư; Điều chỉnh cho 35 Dự án với tổng số vốngiảm 2.751,1 tỷ đồng.

 • 07/10/2015

  Kết quả thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2015 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Lũy kế năm 2015 (tính đến ngày 30/9/2015), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 137 Dự án/40.285 tỷ đồng. Trong đó: Cấp mới GCNĐKĐT cho 105 Dự án /40.369,53 tỷ đồng; Điều chỉnh cho 32 Dự án với tổng số vốn giảm 84,57 tỷ đồng. 

 • 09/09/2015

  Kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2015 (Tính đến 31/8/2015)

  Lũy kế năm 2015 (tính đến ngày 31/8/2015), trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho  121 Dự án /38.039,55tỷ đồng. Trong đó: Cấp mới GCNĐT cho 93Dự án /38.984,33 tỷ đồng; Điều chỉnh cho 28 Dự án với tổng số vốn giảm 944,78 tỷ đồng.

 • 06/08/2015

  Kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Tính đến ngày 04/8/2015)

  Tính đến ngày 04/8/2015, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 90 Dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký cấp mới là 37.704,33 tỷ đồng; Điều chỉnh cho 27 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư điều chỉnh giảm đi là 1.020,75 tỷ đồng. Như vậy, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm từ 01/01/2015 – 04/8/2015 là 36.683,58 tỷ đồng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974