VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Thí điểm đổi mới quy trình lập QH & KH
Skip portletPortlet Menu
Tích hợp quy hoạch: Từ khái niệm đến thực tiễn (19/11/2018 02:34 PM)

Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy hoạch. Nhận thức giữa các nhà quản lý và chuyên gia tư vấn quy hoạch về “tích hợp quy hoạch” chưa thống nhất và chưa phù hợp với quan điểm của Luật.

Công Văn Góp Ý Kế Hoạch Hành Động Tăng Trưởng Xanh Các Tỉnh Thành Phố (09/12/2015 02:23 PM)
Quyết định ban hành về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (10/04/2014 01:55 PM)

Ngày 07/03/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc quyết định Ban hành Quy định về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đốc thúc các đơn vị chuẩn bị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014 theo phương pháp mới (07/05/2013 09:04 AM)
Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 788/SKHĐT đốc thúc các huyện chuẩn bị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014.
Dự thảo Đề án đổi mới công tác kế hoạch các cấp (27/07/2012 07:29 AM)
Hội thảo về Quy trình và phương pháp lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện (19/06/2012 08:48 AM)
Thực hiện chương trình đổi mới công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo Đổi mới Quy hoạch và phương pháp lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp huyện.
“ Đổi mới Kế hoạch hóa cấp xã và những yếu tố quyết định tính bền vững” (09/05/2012 01:57 PM)

Những năm gần đây, các hoạt động xúc tiến đổi mới kế hoạch hóa cấp xã đã được tiếp sức và trỗi dậy mạnh mẽ với quyết tâm của các tỉnh, các bộ ngành trung ương thông qua những hỗ trợ tương đối toàn diện của các dự án tài trợ song, đa phương và các tổ chức phi chính phủ. Đến nay, có khoảng 20 tỉnh trên cả nước đang tham gia vào hoạt động đổi mới công tác kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các cấp.

Các hoạt động đổi mới này nhìn chung đều nhấn mạnh vào tăng cường chất lượng công tác lập kế hoạch và cố gắng lồng ghép vào hoạt động kế hoạch hóa của các cấp chính quyền đặc biệt là cấp xã, huyện.

 

Xin ý kiến Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch KTXH hàng năm cấp huyện và Sổ tay lập Kế hoạch TD&ĐG cấp xã (09/03/2012 08:05 AM)
Thí điểm đổi mới quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (02/09/2011 11:14 AM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu