VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Quy hoạch, kế hoạch
Skip portletPortlet Menu
Tài liệu phục vụ Hội nghị ngày 10/9/2019 (09/09/2019 06:53 AM)
Tài liệu Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW phục vụ cuộc họp tại UBND tỉnh (GM số 324/GM-UBND) (10/06/2019 06:40 PM)
Dự thảo báo cáo 15 năm thực hiện NQ 37 (04/06/2019 05:34 PM)
Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020.
Đề cương và Phụ lục báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQTW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị (12/05/2019 08:00 AM)