VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Đốc thúc các đơn vị chuẩn bị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014 theo phương pháp mới (07/05/2013 09:04 AM)
Ngày 06 tháng 5 năm 2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 788/SKHĐT đốc thúc các huyện chuẩn bị lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014.

Hiện nay, Quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm theo phương pháp mới được triển khai thí điểm trên địa bàn các xã, thị trấn của các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quỳ Châu và Nghi Lộc.

Để triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014 theo quy trình đổi mới đảm bảo tiến độ, chất lượng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Chỉ đạo các xã vùng thí điểm triển khai công tác lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo phương pháp mới đảm bảo tiến độ quy định.

2. Phân công cụ thể thành viên tổ công tác cấp huyện hỗ trợ các xã xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã năm 2014 theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Sổ tay Hướng dẫn lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã hàng năm.

3. Khi tổ chức các hoạt động cụ thể, đề nghị UBND các huyện phối hợp chặt chẽ và thông tin kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để nắm bắt tình hình và hỗ trợ khi cần thiết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các huyện quan tâm phối hợp thực hiện./.

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và kế hoạch

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu