VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Quyết định ban hành về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường và thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An (10/04/2014 01:55 PM)

Ngày 07/03/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc quyết định Ban hành Quy định về công tác lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Với mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập kế hoạch tại thôn, bản và cấp xã, trọng tâm của đổi mới kế hoạch xã là tăng cường sự tham gia, đẩy mạnh xã hội hóa công tác kế hoạch, thay đổi tư duy kế hoạch từ thụ động sang chủ động dựa trên nguồn lực nội tại của địa phương, theo đó huy động tối đa đóng góp xã hội cho phát triển.

Quyết định này áp dụng cho tất cả các xã, phường, thị trấn (cấp xã) trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của cấp xã.

Tải quyết định kèm theo tại đây>>>

Phòng Tổng hợp quy hoạch và kế hoạch - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu