VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Dự thảo Đề án đổi mới công tác kế hoạch các cấp (27/07/2012 07:29 AM)

Sau 25 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao bình quân 7-8%/năm trong nhiều năm; đời sống nhân dân ngày càng nâng cao; chính trị xã hội ổn định. Trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã đối phó có hiệu quả với các tác động tiêu cực của khủng hoảng; duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức tương đối khá: 5,32% (2009); 6,5% (2010); 5,89% (2011) và dự kiến sẽ đạt khoảng 6% năm 2012. Hiện nay, Việt Nam vẫn trở thành một địa điểm đầu tư khá hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế. Vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đã tăng nhanh trong nhiều năm qua và đóng góp rất quan trọng đối với sự thành công trong phát triển kinh tế của đất nước. Việt Nam đã có được một nền kinh tế thị trường năng động với nhiều tiềm năng phát triển to lớn và đầy hứa hẹn. Quá trình đổi mới kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đóng góp một phần không nhỏ cho những thành tựu này.

 Trong những năm tới, Việt Nam sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Để hoàn thành được mục tiêu này, chúng ta sẽ tiếp tục đường lối Đổi Mới một cách nhất quán, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phát huy và sử dụng hiệu quả nhất mọi nguồn lực, cả trong nước và ngoài nước để phát triển nhanh và bền vững. Với việc trở thành thành viên thứ 150 của WTO năm 2007 và tham gia hầu hết các cơ chế hợp tác khu vực và toàn cầu, Việt Nam đã thực sự hội nhập quốc tế một cách đầy đủ và sâu rộng.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để xác định một mô hình phát triển chính là việc xác định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong phát triển kinh tế- xã hội. Việc xác định lại nhiệm vụ của Nhà nước lệ thuộc vào nhiều nhân tố, trong đó quan trọng nhất là: (1) quá trình chuyển đổi nền kinh tế, (2) quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, (3) xây dựng Nhà nước pháp quyền, (4) cải cách hành chính và (5) khả năng nguồn lực của Nhà nước. Nội dung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp luôn phải phản ánh nhiệm vụ của cấp đó cũng như các công cụ của các cấp trong quá trình phát triển kinh tế- xã hội. Chính vì vậy, việc xác định lại nhiệm vụ của Nhà nước và phân chia nhiệm vụ cho các cấp sẽ tạo điều kiện quan trọng cho việc xác định những đổi mới cơ bản của trong nội dung Kế hoạch PT KTXH ở các cấp. Đồng thời việc đó cũng tạo ra những cơ sở quan trọng cho việc định hướng cơ bản quá trình tái cơ cấu đầu tư công và tái cơ cấu DNNN.

 

Download nội dung đề án tại đây>>

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu