VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
V/v góp ý dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (21/09/2018 11:04 AM)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; UBND tỉnh đã có Văn bản số 5077/UBND-TH ngày 11/7/2018 yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau nghiên cứu báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là dự thảo Báo cáo).

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, kịp thời trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nghe, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình UBND tỉnh trong phiên họp tháng 10 năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo và điền các thông tin, số liệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp vào Biểu.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 27 tháng 9 năm 2018 (bản mềm gửi về địa chỉ: kiendpina@gmail.com ).

Kính đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Download tài liệu báo cáo tại đây>>>.

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu