VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Tài liệu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Phục vụ cuộc họp UBND tỉnh theo Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11/10/2018) (12/10/2018 08:59 AM)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; UBND tỉnh phát hành Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi tài liệu để các đại biểu tham gia cuộc họp có thời gian nghiên cứu trước và góp ý tại cuộc họp.

Download tài liệu cuộc họp tại đây>>>

Phòng Doanh nghiệp Kinh tế tập thể và tư nhân

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu