VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
 
Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (12/07/2018 03:13 PM)

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 18/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Chương trình làm việc số 03-CTr/TU ngày 18/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy (Văn bản số 53-Crt/TU ngày 30/12/2018); Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 26/01/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu.

(Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu đề nghị lấy tại đây>>>.

Báo cáo gửi về Văn phòng UBND tỉnh, đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/8/2018 (bản mềm gửi về địa chỉ kiendpina@gmail.com).

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã miền Tây nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu trên./.

Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI THẢO

(Kèm theo Công văn số       /UBND-TH ngày     /4/2018 của UBND tỉnh)

 


TT

Nội dung Báo cáo tham luận

Đơn vị chủ trì tổ chức

thực hiện

1

Kinh tế miền Tây Nghệ An: Những vấn đề đặt ra cho giai đoạn phát triển mới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

2

Khai thác nguồn lực miền Tây Nghệ An cho phát triển

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

3

Đầu tư vào miền Tây Nghệ An: Thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; …..vv

Sở Kế hoạch và đầu tư

(Phối hợp mời các Tập đoàn, doanh nghiệp, nhà đầu tư…)

4

Khái quát kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới

Sở Kế hoạch và Đầu tư

(Tự thực hiện)

5

Định hướng phát triển bền vững lâm nghiệp trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NN&PTNT

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

6

Định hướng phát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Định hướng phát chăn nuôi; cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả)

Sở NN&PTNT

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

7

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở NN&PTNT

(Tự thực hiện)

8

Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

(Tự thực hiện)

9

Xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ làm động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng miền Tây tỉnh Nghệ An

Sở Khoa học Công nghệ

(Tự thực hiện)

10

Giải pháp chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Sở Công Thương

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

11

Giải pháp chủ yếu để phát triển nhanh và bền vững ngành Công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Sở Công Thương

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

12

Giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn miền Tây Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng)

Sở Du lịch

(Phối hợp mời chuyên gia, nhà khoa học)

13

Thực trạng và giải pháp phát triển cây dược liệu trên địa bàn miền Tây Nghệ An

Sở Y tế

(Tự thực hiện)

14

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn miền Tây Nghệ An

Sở Tài nguyên và Môi trường

(Tự thực hiện)

15

Giải pháp về chính sách để giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Tương Dương

UBND huyện Tương Dương

(Tự thực hiện)

16

Xây dựng thị xã Thái Hòa thành trung tâm vùng Tây Bắc của tỉnh

UBND thị xã Thái Hòa

(Tự thực hiện)

17

Xây dựng huyện Con Cuông thành trung tâm vùng Tây Nam của tỉnh (theo hướng đô thị sinh  thái gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng)

UBND huyện Con Cuông

(Tự thực hiện)

18

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn (thực trạng, định hướng và giải pháp)

UBND huyện Nghĩa Đàn

(Tự thực hiện)

19

Tham luận của các sở, ngành và UBND các huyện (là các cơ quan chưa có bài viết theo hình thức tự thực hiện nêu trên): Mỗi cơ quan chuẩn bị ít nhất 01 bài tham luận về lĩnh vực hoặc địa bàn được giao phụ trách, gắn với phát triển miền Tây Nghệ An.

- Các sở, ngành: Tài chính; Xây dựng; G.thông &V.tải; Công Thương; L.động-TB&XH; T.tin&T.thông;V.hóa&T.thao; Du lịch; G.dục&Đ.tạo; Ban D.tộc tỉnh; Ban QL KKT Đông Nam; Nội vụ; Ngoại vụ, …vv

-  UBND các huyện: Kỳ Sơn, Anh Sơn, Thanh Chương, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN/THỊ XÃ.....

 

 

TT

Tên dự án

Địa điểm

Mục tiêu đầu tư

Quy mô, công suất

Dự kiến Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)

Hình thức đầu tư

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu