VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
Công văn đề nghị góp ý kiến điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Anh Sơn đến 2020 (28/12/2016 05:02 PM)
Hạn chế tối đa việc huy động các nguồn lực bổ sung từ NSNN (26/10/2016 11:04 AM)

Để đông đảo người dân, các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách được tiếp cận một cách đầy đủ thông tin về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Tạp chí Kinh tế và Dự báo xin đăng lại toàn văn Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai.

 

Thanh toán nợ đọng XDCB được ưu tiên bố trí vốn đầu tiên (26/10/2016 11:02 AM)

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa ký văn bản số 8836/BKHĐT-TH về dự kiến phân bổ Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2017.

 

Báo cáo kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An tháng 10 (26/10/2016 10:57 AM)
Hội nghị báo cáo 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg về Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An đến năm 2020 (07/10/2016 09:50 AM)

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghe Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Báo cáo); Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chuẩn bị Báo cáo, UBND tỉnh đã nghe và cơ bản thống nhất thông qua nội dung Báo cáo tại phiên họp UBND tỉnh tháng 9 năm 2016.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Nam Đàn (26/09/2016 10:55 AM)

Ngày  21/09/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 4567/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Đàn đến năm 2020.

 

Báo cáo kinh tế xã hội tháng 8 (21/09/2016 02:38 PM)
Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển KTXH huyện Nghi Lộc đến năm 2020 (29/08/2016 03:49 PM)

Ngày  27/05/2016, UBND tỉnh Nghệ An banh hành quyết định số 1928/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghi Lộc đến năm 2020.

 

Đề nghị góp ý dự thảo báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (15/08/2016 04:03 PM)

Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh nghe, cho ý kiến chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1589/SKHĐT-NN ngày 15/8/2016 đề nghị các Sở, ban, ngành, đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo báo cáo và điền các thông tin, số liệu còn thiếu vào phụ biểu kèm theo.

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (05/07/2016 07:40 AM)

Tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Tải tài liệu tại đây

 
<<  <  ...  2  3  4  5  6  ...  >  >>  
 
 
 
 
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu