VIDEO CLIP
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
Thông tin KTXH - Quy hoạch
Skip portletPortlet Menu
Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ (11/03/2019 10:42 AM)

Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (07/01/2019 08:31 AM)
Tích hợp quy hoạch: Từ khái niệm đến thực tiễn (19/11/2018 02:34 PM)

Tích hợp quy hoạch” – điểm cốt lõi trong quá trình lập quy hoạch theo Luật Quy hoạch năm 2017 vẫn còn là một vấn đề khó hiểu đối với các cơ quan chức năng, cũng như các tổ chức tư vấn quy hoạch. Nhận thức giữa các nhà quản lý và chuyên gia tư vấn quy hoạch về “tích hợp quy hoạch” chưa thống nhất và chưa phù hợp với quan điểm của Luật.

Tài liệu báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (Phục vụ cuộc họp UBND tỉnh theo Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11/10/2018) (12/10/2018 08:59 AM)
Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; UBND tỉnh phát hành Giấy mời số 580/GM-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2018 tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 
V/v góp ý dự thảo báo cáo 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (21/09/2018 11:04 AM)
Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, sau nghiên cứu báo cáo của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp và dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là dự thảo Báo cáo). Để tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo, kịp thời trình Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách nghe, cho ý kiến chỉ đạo trước khi trình UBND tỉnh trong phiên họp tháng 10 năm 2018; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An nghiên cứu, góp ý dự thảo Báo cáo và điền các thông tin, số liệu còn thiếu hoặc chưa phù hợp vào Biểu
Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ (12/07/2018 03:13 PM)
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã miền Tây Nghệ An, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Quyết định số 2355/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh Nghệ An đến năm 2020; trong đó, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo Khung đề cương Báo cáo và hệ thống biểu.
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019 (10/07/2018 04:20 PM)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư XDCB năm 2019
Công văn số 1150/SKHĐT-TH ngày 18/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xây dựng Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện NQ Hội nghị TW 5, khóa XII (19/04/2018 04:13 PM)

Công văn số 1150/SKHĐT-TH ngày 18/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xây dựng Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện NQ Hội nghị TW 5, khóa XII.

Để có cơ sở xây dựng Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tại các kế hoạch nêu trên phối hợp báo cáo theo đề cương gợi ý của Ban kinh tế trung ương (đề cương đã được gửi cho các đơn vị kèm công văn số 2260/UBND-TKCT ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh). Báo cáo gửi sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 5/6/2018 để kịp tổng hợp gửi UBND tỉnh. Bản mềm gửi về địa chỉ mail: phongtonghopkhdt@gmail.com.


Tải Công văn số 1150/SKHĐT-TH và các Văn bản liên quan tại đây>>>

Tải Đề cương báo cáo tại đây >>>


Trung bình các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam kiếm được 88.096 USD/năm (29/09/2017 02:29 PM)

Nghiên cứu mới nhất về đời sống chuyên gia nước ngoài do HSBC thực hiện năm 2017 vừa công bố cho thấy, thu nhập của các chuyên gia nước ngoài tăng 25% so với khi họ làm việc tại quê nhà. Trung bình mỗi người hằng năm kiếm được 99.903 USD.


Báo cáo kinh tế xã hội 9 tháng năm 2017 (29/09/2017 02:25 PM)
Trong 9 tháng năm 2017, các cấp, các ngành đã khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra; chỉ đạo tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông - Xuân, phòng chống dịch bệnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh... Tuy vậy, tình hình thực hiện kế hoạch vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức: Thời tiết diễn biến phức tạp, nhất là bị ảnh hưởng trực tiếp do cơn bão số 2, cơn bão số 10 gây nhiều thiệt hại về người, tài sản, cơ sở hạ tầng; tình hình dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tình hình liên quan đến tôn giáo còn diễn biến và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu