Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp tại huyện Con Cuông và thị xã Thái Hòa (11/08/2017 02:36 PM)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Thực hiện các Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số  2002/QD-UBND ngày 16/05/2017 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội dưỡng đội ngủ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Năm 2017. Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phối hợp với Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tổ chức lớp bồi dưỡng lớp Quản trị doanh nghiệp tại huyện Diễn Châu

1. Đối tượng tham gia

- Giám Đốc, phó Giám đốc HTX, chủ tịch hội đồng quản trị 

- Giám đốc, phó Giám đốc các DN.

- Một số chủ Làng nghề.

2. Mục tiêu khoá học

Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân, HTX tại các huyện cụm đường 7 tổ chức tại Con Cuông. Các lớp cụm đường 48 tổ chức tại thị xã Thái Hòa, đủ năng lực trình độ  và  khả năng quản lý điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, HTX đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế  khu vực và thế giới.

            Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các DN, HTX đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

3. Nội dung chuyên đề, giảng viên của khoá học

Nội dung chuyên đề

Giảng viên

- Kiến thức chuyên môn: Quản trị chiến lược kinh doanh; quản trị sản xuất; quản trị nhân sự; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp; kế toán dành cho giám đốc; phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh....

- Kiến thức bổ trợ: Tâm lý lãnh đạo, quản lý; Văn hóa doanh nghiệp; đàm phán và ký kết hợp đồng; kỹ thuật soạn thảo văn bản...

- Kiến thức kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; lập dự án, phương án kinh doanh; kỹ năng dự báo, nhận định tình hình ý tưởng kinh doanh, hội nhập quốc tế.

- Đối thoại, giải đáp vướng mắc của các học viên với các Sở, Ban, Ngành liên quan trong vấn đề quản trị  doanh nghiệp, HTX và các nội dung liên quan.

Nguyễn Văn Đề - Giảng viên cao cấp chương trình quản trị kinh doanh thuộc trung tâm dịch vụ và hỗ trợ Doanh Nghiệp{BPSC}.

 

4. Thời gian: Lớp thứ nhất Thời gian từ ngày 21/08/2017 đến ngày 23/08/2017.  Khai giảng sáng ngày 21 tháng 8 năm 2017.

Địa điểm: Nhà khách Lâm Trường khối 5, khối 5 Thị Trấn Con Cuông

Lớp thứ 2 Thời gian từ ngày 24/08/2017 đến ngày 26/08/2017.  Khai giảng sáng ngày 24 tháng 8 năm 2017.

Địa điểm: Khách sạn Quang Tiến thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

5. Học phí: - Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%;

                     - Học viên đóng góp 50%.

Hoàn thành khoá bồi dưỡng, học viên sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 20, đường trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3592246; Fax: 038.3592245

Người liên hệ: Lưu Thị Thanh Tâm  - Điện thoại: 0915866478/0982250973

Email: thanhtam250973@gmail.com

Hoặc:

Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: số 13 đường Nguyễn Sỹ Sách, tp vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ: Hoàng Văn Hợi -  Điện thoại: 00973170586

Email: hoangvanhoitk@gmail.com

                                                                                 

GIÁM ĐỐC

 (Đã ký) 

                                                                                                           Hoàng Vĩnh Trường

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu