Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng quản trị doanh nghiệp tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An (17/08/2017 05:21 PM)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ, PHÁT TRIỂN DN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Thực hiện các Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số  2002/QD-UBND ngày 16/05/2017 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội dưỡng đội ngủ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Năm 2017. Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phối hợp với Đảng ủy khối Doanh Nghiệp tổ chức lớp bồi dưỡng lớp Quản trị doanh nghiệp tại thành phố Vinh.

1. Đối tượng tham gia

- Chủ doanh nghiệp và Lãnh đạo doanh nghiệp.

- Cán bộ quản lý cấp phó trưởng phòng trở lên của doanh nghiệp.

- Các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Mục tiêu khoá học

Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân trực thuộc Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp đủ năng lực, trình độ và khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng tập huấn các kiến thức cơ bản về văn hóa doanh nghiệp, kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh…đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Nhằm tạo dựng ngày càng nhiều doanh nghiệp, doanh nhân có thương hiệu lớn cấp tỉnh, cấp quốc gia... nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung chuyên đề, giảng viên của khoá học

Nội dung chuyên đề

Giảng viên

- Văn hoá doanh nghiệp.

- Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; lập dự án, phương án kinh doanh; kỹ năng dự báo, nhận định tình hình ý tưởng kinh doanh...

 

- Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao: Trưởng khoa tâm lý Đại học Sài Gòn.

- Tiến sỹ Thái Thị Kim Oanh: Khoa Kinh tế, Trường ĐH Vinh.

4. Thời gian: 5 ngày, từ ngày 26 tháng 08 năm 2017; khai giảng sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017.

5. Địa điểm: Khách sạn Giao tế tỉnh Nghệ An.

6. Học phí: - Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%;

                     - Học viên đóng góp 50%.

Hoàn thành khoá bồi dưỡng, học viên sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 20, đường trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3592246; Fax: 038.3592245

Người liên hệ: Lưu Thị Thanh Tâm  - Điện thoại: 0915866478/0982250973

Email: thanhtam250973@gmail.com

Hoặc:

Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp.

Địa chỉ: số 7 đường Lê Nin , tp vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ: Mai Thị Khánh Hồng – P. Ban tuyên giáo ĐUKDN

Email:  khanhhong1979@gmail.com

Điện thoại: 091514141219                                                                              

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

                                                                                                              Hoàng Vĩnh Trường

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu