Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng Khởi sự Doanh nghiệp cho thanh niên năm 2017 tại thành phố Vinh. (08/09/2017 08:58 AM)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Thực hiện các Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số  2002/QD-UBND ngày 16/05/2017 về việc ban hành Kế hoạch bồi dưỡng đội dưỡng đội ngủ doanh nhân gắn với nâng cao năng lực cạnh tranh, hội nhập cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An Năm 2017. Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Vinh.

1. Đối tượng tham gia

- Các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ trang trại trẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Các cá nhân đã được nhận giải thưởng Lương Định Của và được tuyên dương điển hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm;

- Các cá nhân khác có nhu cầu.

 2. Mục tiêu khoá học

- Bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân trẻ đủ năng lực, trình độ và khả năng quản lý, điều hành doanh nghiệp và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả thông qua tổ chức bồi dưỡng tập huấn các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, kiến thức Pháp luật và các kỹ năng mềm khác đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

3. Nội dung chuyên đề, giảng viên của khoá học

Nội dung chuyên đề

Giảng viên

-         Phổ biến một số quy định, chính sách mới, như: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp,…;

-             Cách thức lập kế hoạch kinh doanh, phát triển ý tưởng kinh doanh, nghiên cứu và đánh giá thị trường; tổ chức quản lý nhân sự; lựa chọn mô hình tổ chức kinh doanh; ước tính vốn khởi sự doanh nghiệp; đánh giá tính khả thi của dự án, tổ chức và vận hành doanh nghiệp; quản trị tài chính trong khởi sự doanh nghiệp và những vấn đề thị trường, marketing trong doanh nghiệp;

-             Phong cách lãnh đạo, quản lý hiện đại, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình;

-       Nghệ thuật đàm phán trong kinh doanh.

Tiến sĩ Hoàng Trung Dũng

 – Chủ tịch tổ chức giáo dục, Phó Trưởng Ban vận động thành lập Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia.

 

4. Thời gian: 3 ngày, từ ngày 22 - 24 tháng 09 năm 2017; khai giảng sáng ngày 22 tháng 9 năm 2017.

5. Địa điểm: Khách sạn Duy Tân, số 9C đường Phượng Hoàng, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

6. Học phí: - Ngân sách tỉnh hỗ trợ 50%;

                     - Học viên đóng góp 50%.

Hoàn thành khoá bồi dưỡng, học viên sẽ được Ban Tổ chức cấp Giấy chứng nhận khóa bồi dưỡng.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Trung tâm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An- Sở Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 20, đường trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 038.3592246; Fax: 038.3592245

Người liên hệ: Lưu Thị Thanh Tâm  - Điện thoại: 0915866478/0982250973

Email: thanhtam250973@gmail.com

Hoặc:

Tỉnh đoàn Nghệ An.

Địa chỉ: Số 22 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Người liên hệ: Cao Thị Thảo Vi – Chuyên viên

Email: banphongtraona@gmail.com.

Điện thoại: 0911330660

                                                                                 

GIÁM ĐỐC

                                                                                                                               

                                                                                                                     Hoàng Vĩnh Trường

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu