Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Nghệ An: Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 (11/09/2019 07:58 AM)

Ngày 10/9/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị triển xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 với sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã.  

Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Nguồn: baonghean.vn)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày nội dung hướng dẫn triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2021-2025; nhiệm vụ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; quy trình triển khai lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và xây dựng báo cáo chính trị phục vụ Đại hội Đảng các cấp; nhấn mạnh một số nhiệm vụ mà các cấp, các ngành cần tập trung triển khai trong thời gian còn lại của năm 2019; sau hội nghị, UBND tỉnh sẽ ban hành Thông báo kết luận, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn chính thức để các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày nội dung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025.

Quang cảnh Hội nghị (Nguồn: baonghean.vn)

Phát biểu thảo luận, các đại biểu tham dự hội nghị đều bày tỏ sự nhất trí với các nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung đề cương nội dung đánh giá về công tác thu hút đầu tư, việc sáp nhập thôn xóm, sáp nhập các xã, phường; công tác dân tộc, an ninh tôn giáo, việc đưa công an chính quy về xã; trong phần kế hoạch, đề nghị nghiên cứu hướng dẫn xây dựng hệ thống chỉ tiêu, nhất là sau sáp nhập xã, xóm; quan tâm đầu tư các công trình mới sau sáp nhập như trụ sở xã, thiết chế văn hóa đồng bộ; bổ sung lĩnh vực đối ngoại trong nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; băn khoăn khả năng cân đối của kỳ trung hạn 2016-2020 còn lại tập trung vào năm 2020 như thế nào?; bổ sung nội dung đánh giá dư nợ thanh toán tạm ứng vốn đầu tư như thế nào để có giải pháp cho giai đoạn 5 năm tới? các nội dung triển khai giữa Luật Đầu tư công năm 2014 và Luật Đầu tư công năm 2019, nhất là quy trình ban hành chủ trương đầu tư như thế nào; vấn đề phân bổ nguồn vốn theo nguyên tắc, tiêu chí đảm bảo theo quy định; cần phải làm rõ thứ tự ưu tiên để bố trí nguồn vốn trong giai đoạn 2021-2025; vấn đề bố trí vốn quy hoạch theo quy trình luật đầu tư công, việc xử lý nợ đọng trong công tác quy hoạch như thế nào, có được trả nợ trong giai đoạn sau hay không?... 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý kết luận Hội nghị (Nguồn: baonghean.vn)

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị phải tập trung nghiên cứu, quán triệt đầy đủ và khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung này ngay sau khi kết thúc Hội nghị để đảm bảo hoàn thành đúng mục tiêu, tiến độ và yêu cầu của chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng các cấp (phần kinh tế - xã hội). Đồng thời nhấn mạnh 3 nội dung:

Thứ nhất, về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020. Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020; UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Khung hướng dẫn các sở, ngành và địa phương triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020. Trên cơ sở báo cáo (lần 1) của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo để UBND tỉnh ký trình các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, bao gồm kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020. Tuy nhiên, các nội dung này cần tiếp tục hoàn thiện để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, trình kỳ họp HĐND tỉnh phiên họp cuối năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã quán triệt và tổ chức thực hiện một số nội dung sau: (1) Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện tập trung bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt hành động, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của UBND tỉnh; chịu trách nhiệm chính về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trước Chủ tịch UBND tỉnh và UBND tỉnh; góp phần vào việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020. (2) Tổ chức đánh giá và ước tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của ngành, lĩnh vực, địa phương, bao gồm: tình hình triển khai thực hiện kế hoạch; các kết quả đạt được; tồn tại và khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch, cập nhật tình hình đến thời điểm báo cáo; phân tích nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp thực hiện trong những tháng còn lại và ước cả năm 2019. Số liệu đánh giá gồm thực hiện 10 tháng (chốt đến 31/10) và ước thực hiện cả năm 2019; từ đó, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 như thế nào? căn cứ vào tình hình thực hiện và chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2020 theo nội dung hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp trước ngày 05/11/2019. (3) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 trình UBND tỉnh trong phiên họp thường kỳ tháng 11/2019 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 12/2019.

Thứ hai, về triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Thời gian không còn nhiều, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và 5 năm 2016-2020 ở mức cao nhất; khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 là rất quan trọng, là quá trình chuẩn bị song song với chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp (phần kinh tế - xã hội) và sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ làm căn cứ để hoàn thiện lại kế hoạch 5 năm trình các cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: (1) Trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 3 năm 2016 - 2018 và ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội các năm 2019 - 2020, đề nghị các sở, ngành và địa phương đánh giá khách quan, trung thực, đánh giá đúng thực tiễn và đầy đủ kết quả đạt được Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, các nghị quyết của Đảng, Chính phủ, nghị quyết của HĐND các cấp; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn trong cơ cấu lại nền kinh tế, trong thực hiện 3 đột phá chiến lược và bảo đảm các cân đối lớn; vấn đề xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại... (2) Việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trên cơ sở kết quả thực hiện giai đoạn 2016-2020 và cần đặc biệt chú ý đến công tác dự báo bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra; quán triệt đầy đủ các quan điểm phát triển đã nêu trong các nghị quyết của Đảng và Đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. (3) Căn cứ nội dung hướng dẫn, đề cương, mẫu biểu do Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cung cấp, đề nghị các sở, ngành, địa phương tổ chức xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương phù hợp với định hướng phát triển của đất nước, của tỉnh và của ngành mình, cấp mình theo các nội dung và yêu cầu nói trên. Gửi dự thảo báo cáo kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/10/2019. (4) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả tỉnh trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và HĐND tỉnh theo tiến độ quy định. Nội dung này tiến hành song song với chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng các cấp (phần kinh tế - xã hội) và sau khi có Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sẽ làm căn cứ để hoàn thiện lại kế hoạch 5 năm trình các cấp có thẩm quyền thông qua và tổ chức thực hiện.

Thứ ba, về triển khai xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025. Thời gian qua, chúng ta đã triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020, đây cũng là giai đoạn đầu tiên chúng ta thực hiện kế hoạch trung hạn theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2014. Hiện nay, Quốc hội đã thông qua Luật đầu tư công sửa đổi. Vì vậy, triển khai giai đoạn mới 2021-2025, chúng ta phải thực hiện chuyển tiếp giữa 2 Luật: Luật đầu tư công năm 2014 và Luật đầu tư công năm 2019 (có hiệu lực thi hành ngày 1/1/2020). Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29/7/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Ngay sau thảo luận hội nghị ngày hôm nay, UBND tỉnh sẽ ban hành Chỉ thị để triển khai trên địa bàn tỉnh đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết các nội dung và mẫu biểu để các ngành, các cấp triển khai thực hiện. Các ngành, các cấp cần tập trung quán triệt sâu rộng, nắm bắt thông tin để triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 kịp thời có hiệu quả. Quá trình thực hiện cần lưu ý một số nội dung sau:

(1) Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, các kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc và các tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện; Trong đánh giá kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 yêu cầu phải chốt được một số nội dung: Dư nợ tạm ứng kéo dài; Số công trình đã kết thúc, hoàn thành đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020; Số công trình còn dở dang, trong đó làm rõ số công trình đủ điều kiện chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 và số công trình dừng không chuyển tiếp (do bố trí quá thời gian quy định, do có khả năng huy động nguồn vốn khác,…); Rà soát công trình có phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 1/1/2015 nhưng chưa được báo cáo để tổng hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

 (2) Về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Yêu cầu bám sát nội dung dự kiến trình Đại hội Đảng các cấp về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025 để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp. Việc lập danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 phải đảm bảo các nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên theo quy định. Trong đó, các đối tượng ưu tiên như sau: Thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 1/1/2015 theo đúng quy định; Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 (Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư (nếu có); Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch); Vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch; Vốn chuẩn bị đầu tư (bao gồm cả chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án và chuẩn bị đầu tư để lập, thẩm định, phê duyệt quyết định đầu tư chương trình, dự án). Dự án khởi công mới phải đáp ứng điều kiện sau: Chương trình, dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định; sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định; bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt. Đối với việc lập danh mục dự án mới, trước mắt các sở, ngành, địa phương căn cứ quy định tại khoản 2 điều 55 Luật đầu tư công năm 2019 dự kiến khả năng cân đối vốn giai đoạn 2021-2025 bằng mức vốn giai đoạn 2016-2020 đã giao; Trên cơ sở dự kiến nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, sau khi trừ nhu cầu các dự án trả nợ, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai đoạn 2021-2025, nhu cầu bố trí vốn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, vốn chuẩn bị đầu tư, số vốn còn lại (nếu có) đề nghị dự kiến khả năng cân đối cho các dự án mới giai đoạn 2021-2025.

Đối với danh mục dự án mới thực sự cấp thiết nhưng chưa cân đối được nguồn đề nghị sắp xếp thứ tự ưu tiên để kiến nghị UBND tỉnh.

(3) Về tiến độ thực hiện: Do đây là giai đoạn chuyển tiếp thực hiện 2 Luật, các ngành, các cấp nghiên cứu kỹ để tham mưu UBND tỉnh tiến độ triển khai phù hợp và theo hướng có lợi nhất cho tỉnh cũng như đảm bảo sự chủ động trong công tác chuẩn bị đầu tư cho nhiệm kỳ tới.

Thứ tư, UBND tỉnh yêu cầu Cục Thống kê có trách nhiệm cung cấp kịp thời các số liệu thống kê về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác đánh giá để Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương có căn cứ, giúp đưa ra những định hướng đúng trong quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Thứ năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nhu cầu của các địa phương, nếu cần thiết thì tổ chức tập huấn cho các bộ phận tham mưu, nhất là triển khai lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 theo Luật Đầu tư công năm 2019 để các đơn vị triển khai đảm bảo đúng quy định./.

 Nguyễn Doãn Hùng - Sở KH&ĐT 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu