Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tính đến ngày 31/12/2019 (06/09/2016 03:27 PM)

- Cấp mới cho 94 dự án đầu tư.

- Tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 11.118 tỷ đồng;

- Điều chỉnh  cho 29 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư điều chỉnh tăng 1.386 tỷ đồng.

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi 17 dự án, lũy kế đến hết năm 2019 là 168 dự án.

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu