Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tính đến ngày 31/12/2018 (06/09/2016 03:27 PM)

- Cấp mới cho 82 dự án đầu tư.

- Tổng số vốn đầu tư đăng ký là 7.583,31 tỷ đồng;

- Điều chỉnh  cho 06 lượt dự án với tổng số vốn đầu tư tăng 672,64  tỷ đồng.

- Tham mưu UBND tỉnh thu hồi 07 dự án chậm tiến độ, lũy kế = 140 dự án.

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu