Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tính đến ngày 31/12/2018 (06/09/2016 03:26 PM)

- Thành lập mới 1.337 DN, tăng  4,86% so với cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký: 7.842,1 tỷ đồng, tăng 18,59% so với cùng kỳ;

- Tỷ lệ đăng ký qua mạng đạt 80,97%;  

- Số DN hoạt động trở lại trước thời hạn là: 339 DN, tăng 42 DN so với cùng kỳ; 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu