Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tính đến ngày 31/12/2019 (06/09/2016 03:26 PM)

- Thành lập mới 1.770 DN, giảm  7,29% so với cùng kỳ, lũy kế hết năm 2019: 21.546 DN.

- Số DN đang hoạt động: 12.930, chiếm tỷ lệ 60% so với tổng số DN đăng ký. 

- Số DN hoạt động trở lại trước thời hạn là: 656 DN, tăng 20,59% so với cùng kỳ; 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu