Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 (26/09/2019 02:16 PM)
Căn cứ Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, công văn số 5743/BKHĐT-TH ngày 14/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị (sau đây gọi tắt là các sở, ngành và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu