Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Đề nghị tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2018 (17/12/2018 11:07 AM)

Căn cứ Luật Đấu thầu (Điều 81 khoản 4 và Điều  84 khoản 2) và Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 ngày 26/6/2014 của Chính phủ (Điều 129 khoản 12) về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện công tác đấu thầu hàng năm; Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 05/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu,

Để có đầy đủ cơ sở dữ liệu tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo số liệu thực hiện công tác đấu thầu và tổ chức đánh giá tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu của địa phương và đơn vị mình. Có biểu số liệu và Công văn số 4063/SKHĐT-TĐ kèm theo.

Tải biểu số liệu tại đây>>>

Tải Công văn số 4063/SKHĐT-TĐ tại đây>>>

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu