Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Tài liệu xây dựng Kế hoạch KTXH và Đầu tư công năm 2021 (13/08/2020 04:57 PM)

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 11/8/2020 của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; căn cứ Công văn số 4778/BKHĐT-TH ngày 24/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị sự nghiệp công lập và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch Kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2021.


Tải tài liệu tại đây>>>.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu