Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Văn bản liên quan về báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và 5 năm Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị (17/04/2018 10:13 AM)

Công văn số 1122/SKHĐT-KTN ngày 16/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị.


Tải về tại đây>>>

 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu