Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Một số phần mềm tiện ích (27/02/2013 03:27 PM)
Tải phần mềm đọc file *.PDF (25/01/2013 08:00 AM)
Đăng nhập Hệ thống Docuflo: http://10.1.15.115/docuflo/login.aspx (21/01/2013 01:54 PM)

Hướng dẫn cài đặt LẠI phần mềm eOffice dùng ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (15/12/2011 02:57 PM)
Hướng dẫn cài đặt MỚI phần mềm eOffice dùng ở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (15/12/2011 02:49 PM)
Bộ cài phần mềm eOffice - Phiên bản 586 và cài đặt Plugin hỗ trợ eGov (08/08/2011 04:33 PM)
 
<<   <  1  >  >>  
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu