Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Danh bạ Email (15/09/2016 04:26 PM)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

ĐC: Số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 3 844 636          Fax: 0238 3 844 974

Email: khdt@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Xuân Đức

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc Phụ trách

ĐTCQ:

0238 3842 345

Email:

Xduc2003@yahoo.com

Nguyễn Hữu Mão

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3 834 310

Email:

Nguyenhuumaona@gmail.com

Phạm Văn Vinh

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3842 794

Email:

vinhPV@khdt.nghean.gov.vn

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐT: 0238 3 844 010

Email: 1cuakhdt@khdt.nghean.gov.vn và 1cuakhdt@gmail.com

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân, chỉ đạo chung hoạt động của Bộ phận và xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực Đầu tư trực tiếp

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Bộ phận kiêm Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Chuyên viên Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Thẩm định Dự án

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký Kinh doanh

Chức vụ:

Chuyên viên Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

 0912 581 999

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Thái Quỳnh Trang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân

Chức vụ:

Chuyên viên Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đầu tư trực tiếp

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0868 378 172

Email:

Trangtq@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hòe

Đơn vị:

Văn phòng Sở

Chức vụ:

Chuyên viên, thực hiện thu phí, lệ phí

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0912 626 996

Email:

Hoent@khdt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG

Email: vanphong@khdt.nghean.gov.vn

Trần Văn Nhàn

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

0238 3561 765

ĐTDĐ:

0913 357 585

Email:

Nhan.khdt@gmail.com

Đậu Thị Thu Hoài

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0915 000 445

Email:

Hoaidtt@khdt.nghean.gov.vn

Bùi Văn Hải

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0914 180 131

Email:

Giathanhhai@gmail.com

Cao Thị Thanh Huyền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0977 883 321

Email:

Huyenctt@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên - Văn thư đi

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0986 571 485

Email:

Hienlt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Diễn

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

 0903 443 555

Email:

Diennt@khdt.nghean.gov.vn

Trần Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0948 577 419

Email:

 

Cao Thái Bình

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0913 055 099

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

Trương Xuân Tuyên

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0977 692 494

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

THANH TRA

Email: thanhtra@khdt.nghean.gov.vn

Lê Khắc Lợi

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Phó Chánh Thanh tra Phụ trách phòng

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0936 665 666

Email:

Loilk@khdt.nghean.gov.vn

Phan Chí Thành

Đơn vị:

Thanh tra

Chức vụ:

Phó Chánh Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 444 480

Email:

Thanhpc@khdt.nghean.gov.vn

Cao Bắc Thái

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0913 054 126

Email:

Thaicb@khdt.nghean.gov.vn

Phan Sỹ Triên

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 069 861

Email:

Trienps@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Email: dkkd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

 0949 201 888

Email:

Binhnt@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Anh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Anhntx@khdt.nghean.gov.vn

Phan Đình Hiền

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0904 302 939

Email:

Hienpd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0914 632 979

Email:

Dungnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0945 837 517

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

 0912 884 445

Email:

Vinhnv@khdt.nghean.gov.vn

Nhữ Xuân Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0855 763 001

Email:

Dungnx@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP, QUY HOẠCH

Email: tonghop@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Sỹ Hoà

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 591

ĐTDĐ:

0912 479 261

Email:

Hoahs@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Doãn Hùng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Hungnd@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Thanh Thuỷ

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0936 187 555

Email:

Thuyltt@khdt.nghean.gov.vn

Ngô Thị Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0917 138 228

Email:

Trangnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Ngọc Anh

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

 0914 549 689

Email:

Anhnn@khdt.nghean.gov.vn

Trần Hồng Thương

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0917 962 686

Email:

Thuongtth@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG DOANH NGHIỆP, KINH TẾ TẬP THỂ VÀ TƯ NHÂN

Email: nongnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Phan Văn Hoan

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0983 251 467

Email:

Hoanpv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Quang Lợi

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3561 810

ĐTDĐ:

0912 077 239

Email:

Loinq@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Lâm

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0983 922 300

Email:

Lamnm@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

 0912 579 111

Email:

Kiennt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Mận

Đơn vị:

Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0919 543 858

Email:

Manpt@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Thị Huyền Trang

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3844 100

ĐTDĐ:

0983 268 226

Email:

Trangpth@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0918 515 889

Email:

Tuannab@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Hồng Tú

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0912 237 682

Email:

Tuph@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Email: congnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Việt Dũng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0904 479 555

Email:

Dunghv@khdt.nghean.gov.vn

Phan Duy Hải

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0913 276 726

Email:

Haipd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Hà

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0912 431 698

Email:

Hapt@khdt.nghean.gov.vn

Đặng Văn Quảng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0946 558 833

Email:

Quangdv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Nghệ Hà

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0948 220 555

Email:

Hann@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Nghĩa Hiệp

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Ngành

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0945 616 595

Email:

Hiephn@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KHOA GIÁO, VĂN XÃ

Email: vanxa@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ

Phó Trưởng phòng phụ trách

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0936 188 555

Email:

Tuankhdtnghean@gmail.com

Trần Đức Bắc

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

Chức vụ

Phó Trưởng phòng phụ trách

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0983 055 211

Email:

Bactd@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thùy An

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0912 517 759

Email:

Anht@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Đơn vị:

Phòng Khoa giáo, Văn xã

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0983 635 758

Email:

Linhhtt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Email: ktdn@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0913 384 353

Email:

Hungnm@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Anh Dũng

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0912 448 77

Email:

Dungha@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Anh Phương

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0912 809 232

Email:

Phuongha@khdt.nghean.gov.vn

Thái Quỳnh Trang

Đơn vị:

Phòng Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0868 378 172

Email:

Trangtq@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐẤU THẦU, THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Email: thamdinh@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tô Long

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0946 442 222

Email:

Longnt@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Phan Khánh

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0983 037 314

Email:

Khanhhp@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0988 384 999

Email:

Binhntb@khdt.nghean.gov.vn

Dương Quốc Hùng

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0944 542 555

Email:

Hungdq@khdt.nghean.gov.vn

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Phùng Thái Sơn

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0918 573 288

Email:

Sonpt@khdt.nghean.gov.vn

Lê Quang Bình

Đơn vị:

Phòng Đấu thầu, Thẩm định và GSĐT

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0974 270 585

Email:

Binhlq@khdt.nghean.gov.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

ĐT: 0238 3592 246             Fax: 0238 3592 245

Email: xtdt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Vĩnh Trường

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0989 126 737

Email:

Truonghv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

 0915 454 756

Email:

Hanhnth@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Hoàng Mai

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0942 823 297

Email:

Mainh@khdt.nghean.gov.vn

Lưu Thị Thanh Tâm

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Nhân viên, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ Doanh nghiệp tại Bộ phận Một cửa

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0982 586 950

Email:

Tamltt@khdt.nghean.gov.vn

 

 


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
TB - VB ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu