Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Danh bạ Email (15/09/2016 04:26 PM)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

ĐC: Số 20 đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 3 844 636          Fax: 0238 3 844 974

Email: khdt@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Nguyễn Văn Độ

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3844 835

Email:

Do13.na@gmail.com

Nguyễn Hữu Mão

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3 834 310

Email:

Nguyenhuumaona@gmail.com

Phạm Văn Vinh

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3842 794

Email:

vinhPV@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Xuân Đức

Đơn vị:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3842 345

Email:

Xduc2003@yahoo.com

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

ĐT: 0238 3 844 010

Email: 1cuakhdt@khdt.nghean.gov.vn và 1cuakhdt@gmail.com

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chức vụ:

Trưởng Bộ phận, Phó Trưởng phòng KTĐN chỉ đạo chung hoạt động của Bộ phận và xử lý hồ sơ thuộc lĩnh vực Đầu tư trực tiếp

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng Bộ phận kiêm Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình (B)

Đơn vị:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng kiêm Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Thẩm định Dự án

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0988 384 999

Email:

Binhntb@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chức vụ:

Chuyên viên Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đăng ký Kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

 0912 581 999

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Phạm T. Huyền Trang

Đơn vị:

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Chức vụ:

Chuyên viên Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực Đầu tư trực tiếp

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0983 268 226

Nguyễn Thị Hòe

Email:

Trangpth@khdt.nghean.gov.vn

Chức vụ:

Chuyên viên, thực hiện thu phí, lệ phí

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0912 626 996

Email:

Hoent@khdt.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG

Email: vanphong@khdt.nghean.gov.vn

Trần Văn Nhàn

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

0238 3561 765

ĐTDĐ:

0913 357 585

Email:

Nhan.khdt@gmail.com

Đậu Thị Thu Hoài

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng - Kế toán

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0915 000 445

Email:

Hoaidtt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Thắng

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

0238 3844 010

ĐTDĐ:

0912 884 886

Email:

Thang884886@gmail.com

Bùi Văn Hải

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0984 343 818

Email:

Giathanhhai@gmail.com

Cao Thị Thanh Huyền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0977 883 321

Email:

Huyenctt@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên - Văn thư đi

ĐTCQ:

0238 3844 636

ĐTDĐ:

0986 571 485

Email:

Hienlt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Diễn

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

 0903 443 555

Email:

Diennt@khdt.nghean.gov.vn

Trần Thị Hiền

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0948 577 419

Email:

 

Tô Bá Luận

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0912 387 279

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

Cao Thái Bình

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0913 055 099

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

Trương Xuân Tuyên

Đơn vị:

Văn phòng

Chức vụ:

Nhân viên lái xe

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0977 692 494

Email:

Laixe@khdt.nghean.gov.vn

THANH TRA

Email: thanhtra@khdt.nghean.gov.vn

Phan Chí Thành

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 444 480

Email:

Thanhpc@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Khắc Điệp

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0983 081 082

Email:

Diepnk@khdt.nghean.gov.vn

Cao Bắc Thái

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0913 054 126

Email:

Thaicb@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Đức Nam

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0942 547 999

Email:

Namnd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Sỹ Triên

Đơn vị:

Thanh tra

ĐTCQ:

0238 3590 950

ĐTDĐ:

0912 069 861

Email:

Trienps@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Email: dkkd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

 0949 201 888

Email:

Binhnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Hoa

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0983 488 473

Email:

Hoantm@khdt.nghean.gov.vn

Hà Văn Đạt

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0988 371 937

Email:

Dathv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Anh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Anhntx@khdt.nghean.gov.vn

Phan Đình Hiền

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0904 302 939

Email:

Hienpd@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tiến Dũng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0914 632 979

Email:

Dungnt@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Thắng

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

0945 837 517

Email:

Thangnv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Văn Vinh

Đơn vị:

Phòng Đăng ký kinh doanh

ĐTCQ:

0238 3566 886

ĐTDĐ:

 0912 884 445

Email:

Vinhnv@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH VÀ KẾ HOẠCH

Email: tonghop@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Sỹ Hoà

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 591

ĐTDĐ:

0912 479 261

Email:

Hoahs@khdt.nghean.gov.vn

Lê Khắc Lợi

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 591

ĐTDĐ:

0936 665 666

Email:

Loilk@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Doãn Hùng

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0989 196 977

Email:

Hungnd@khdt.nghean.gov.vn

Lê Thị Thanh Thuỷ

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0936 187 555

Email:

Thuyltt@khdt.nghean.gov.vn

Trần Ngọc Anh

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0978 988 845

Email:

Anhtn@khdt.nghean.gov.vn

Ngô Thị Trang

Đơn vị:

Phòng Tổng hợp Quy hoạch và Kế hoạch

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0974 551 734

Email:

Trangnt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Email: nongnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Phan Văn Hoan

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và PTNT

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0983 251 467

Email:

Hoanpv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Quang Lợi

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và PTNT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3561 810

ĐTDĐ:

0912 077 239

Email:

Loinq@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Minh Lâm

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và PTNT

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

0983 922 300

Email:

Lamnm@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trung Kiên

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Nông nghiệp và PTNT

ĐTCQ:

0238 3847 560

ĐTDĐ:

 0912 579 111

Email:

Kiennt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ

Email: congnghiep@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Việt Dũng

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0904 479 555

Email:

Dunghv@khdt.nghean.gov.vn

Phan Sỹ Trà

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0912 215 731

Email:

Traps@khdt.nghean.gov.vn

Phan Duy Hải

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0913 276 726

Email:

Haipd@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Hà

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0912 431 698

Email:

Hapt@khdt.nghean.gov.vn

Đặng Văn Quảng

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Công nghiệp và Dịch vụ

ĐTCQ:

0238 3847 559

ĐTDĐ:

0946 558 833

Email:

Quangdv@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH VĂN HOÁ VÀ XÃ HỘI

Email: vanxa@khdt.nghean.gov.vn

Mai Văn Diễm

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Văn hoá và Xã hội

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3847 561

ĐTDĐ:

0913 063 025

Email:

Diemmv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Văn hoá và Xã hội

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0936 188 555

Email:

Tuankhdtnghean@gmail.com

Trần Đức Bắc

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Văn hoá và Xã hội

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0983 055 211

Email:

Bactd@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thùy An

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Văn hoá và Xã hội

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0912 517 759

Email:

Anht@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Thị Thuỳ Linh

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Văn hoá và Xã hội

ĐTCQ:

0238 3847 611

ĐTDĐ:

0983 635 758

Email:

Linhhtt@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Email: ktdn@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Mạnh Hùng

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0913 384 353

Email:

Hungnm@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Giang

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0982 810 624

Email:

Giangnt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Anh Dũng

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

Chức vụ:

Phó Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0912 448 77

Email:

Dungha@khdt.nghean.gov.vn

Dương Ngọc Tân

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

 

ĐTDĐ:

0946 368 926

Email:

Tandn@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Anh Phương

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0912 809 232

Email:

Phuongha@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thị Mận

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0919 543 858

Email:

Manpt@khdt.nghean.gov.vn

Phạm Thị Huyền Trang

Đơn vị:

Phòng Kế hoạch Kinh tế Đối ngoại

ĐTCQ:

0238 3843 102

ĐTDĐ:

0983 268 226

Email:

Trangpth@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Anh Tuấn

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0918 515 889

Email:

Tuannab@khdt.nghean.gov.vn

PHÒNG THẨM ĐỊNH VÀ GIÁM SÁT ĐẦU TƯ

Email: thamdinh@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Tô Long

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0946 442 222

Email:

Longnt@khdt.nghean.gov.vn

Hồ Phan Khánh

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0983 037 314

Email:

Khanhhp@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Trọng Bình

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0988 384 999

Email:

Binhntb@khdt.nghean.gov.vn

Dương Quốc Hùng

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0944 542 555

Email:

Hungdq@khdt.nghean.gov.vn

Trần Cẩm Thạch

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0912 591 611

Email:

Thachtc@khdt.nghean.gov.vn

Ngô Thị Huệ

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

01662537686

Email:

Huent@khdt.nghean.gov.vn

Phùng Thái Sơn

Đơn vị:

Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư

ĐTCQ:

0238 3849 284

ĐTDĐ:

0918 573 288

Email:

Sonpt@khdt.nghean.gov.vn

TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

ĐT: 0238 3592 246             Fax: 0238 3592 245

Email: xtdt@khdt.nghean.gov.vn

Hoàng Vĩnh Trường

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0989 126 737

Email:

Truonghv@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Phó Giám đốc

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

 0915 454 756

Email:

Hanhnth@khdt.nghean.gov.vn

Phan Thế Hùng

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Trưởng phòng  

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0913 022 832

Email:

hungPT@khdt.nghean.gov.vn

Nguyễn Hoàng Mai

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0127 6605 111

Email:

Mainh@khdt.nghean.gov.vn

Lưu Thị Thanh Tâm

Đơn vị:

Trung tâm Hỗ trợ và PT Doanh nghiệp

Chức vụ:

Nhân viên

ĐTCQ:

0238 3592 246

ĐTDĐ:

0982 586 950

Email:

Tamltt@khdt.nghean.gov.vn

 

 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu