Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Nội dung chi tiết
Skip portletPortlet Menu
Giới thiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (09/08/2016 08:46 AM)
QĐ số 80/QĐ-SKHĐT ngày 01/9/2017 Ban hành Quy chế hoạt động Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (26/08/2011 04:13 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:51 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kinh tế Đối ngoại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:49 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Khoa giáo, Văn xã Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:47 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Kinh tế Ngành Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:46 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và Tư nhân Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:44 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổng hợp, Quy hoạch Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:42 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:40 PM)
Chức năng và nhiệm vụ của Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 13/4/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An) (10/08/2011 01:38 PM)
 
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu