Video Clip
Skip portletPortlet Menu

Phóng sự Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập ngành KHĐT 31/12/1945 - 31/12/2015
 
 
 
 
 
Thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của cơ quan chủ quản Thủ tục hành chính
Tiếp nhận, phê duyệt đối với các khoản viện trợ PCPNN theo chương trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thủ tục hành chính
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Thủ tục hành chính
Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư Thủ tục hành chính
Cung cấp thông tin về dự án đầu tư Thủ tục hành chính
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Thủ tục hành chính
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC Thủ tục hành chính
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong Hợp đồng BCC Thủ tục hành chính
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Thủ tục hành chính
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư Thủ tục hành chính
Giãn tiến độ đầu tư Thủ tục hành chính
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thủ tục hành chính
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thủ tục hành chính
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Thủ tục hành chính
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài Thủ tục hành chính
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế Thủ tục hành chính
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tục hành chính
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Thủ tục hành chính
Thay đổi nhà đầu tư đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu Thủ tục hành chính
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Thủ tục hành chính
<<   <  1  2  >  >>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu