Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin người đại diện theo uỷ quyền Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Công ty TNHH 1 thành viên
Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty huy động thêm vốn góp từ Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu, công ty đăng ký chu Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do thừa kế Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Công ty TNHH 1 thành viên
Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên Công ty TNHH 1 thành viên
<<   <  1  >  >>