Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Cập nhật bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Giải thể doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án Doanh nghiệp tư nhân
Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo cho thuê doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo lập địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Doanh nghiệp tư nhân
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Doanh nghiệp tư nhân
<<   <  1  2  >  >>