Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (02/05/2013 08:23 AM)

CẢI THIỆN, NÂNG CAO

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

 

 

Nội dung 1: Đề án Cải thiện nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

1. Nội dung Đề án và Quyết định phê duyệt.

 

2. Kế hoạch hành động thực hiện Đề án PCI của các sở, ban, ngành, địa phương.

 

3. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của các sở, ban, ngành.

 

4. PCI Việt Nam: http://www.pcivietnam.org


 

Nội dung 2:  Cơ chế một cửa liên thông đối với các Dự án đầu tư trực tiếp ngoài Khu kinh tế và các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh.

 

1. Nội dung các văn bản pháp lý liên quan đến việc thành lập, thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

2. Các thủ tục đầu tư thực hiện theo Cơ chế một cửa liên thông.

3. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông.

Nội dung 3: Đề án Công khai minh bạch các định hướng, cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

1. Nội dung Đề án.

2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.


Nội dung 4: Cơ chế đối thoại giữa chính quyền và các doanh nghiệp.

1. Nội dung Đề án và Quyết định phê duyệt. 

2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link