www.khdt.nghean.gov.vn
 
Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
Thông tin kinh tế xã hội
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
Cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
Quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động và góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: link_kh2016
 
Could not find the specified library component: linkcttdt
 
Could not find the specified library component: linkanhboiduongdaohnhan
 
Could not find the specified library component: link_gapmatdautu
 
Could not find the specified library component: link_anhxtdtbtb
 
Could not find the specified library component: link_dungchonoibo
 
Could not find the specified library component: link_dichvucongkhac
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu

Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Quang Các và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới, đại diện các cơ quan của tỉnh Bến Tre, cùng đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường của 12 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Xem tiếp...

 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Skip portletPortlet Menu
Trả lời của Chính phủ về trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng (22/08/2016 03:36 PM)
Hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư theo hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao (BT) tại tỉnh Nghệ An (22/08/2016 02:21 PM)
Hướng dẫn thủ tục đầu tư trực tiếp (15/03/2016 08:47 AM)
Ban hành Danh mục điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài (15/01/2016 02:19 PM)
Ban hành thông tư quy định mẫu biểu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư (07/01/2016 04:45 PM)
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (14/09/2015 02:21 PM)
Thủ tục, trình tự cấp điện cho nhà đầu tư từ lưới điện trung áp (02/07/2015 02:25 PM)
Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng (04/05/2015 03:50 PM)
Ban hành mẫu hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn (02/03/2015 04:33 PM)
Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn (26/02/2015 04:05 PM)
Hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (26/02/2015 03:47 PM)
Thủ tục thẩm tra năng lực tài chính và điều kiện thực hiện dự án đầu tư ngoài KKT, KCN (14/02/2012 08:08 AM)
Hồ sơ thẩm tra cấp GCNĐT các dự án đầu tư có điều kiện (15/11/2011 02:19 PM)
Thủ tục đầu tư vào khu kinh tế, khu công nghiệp (01/09/2011 09:52 AM)
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (28/08/2011 09:46 PM)
Thủ tục đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (28/08/2011 05:35 PM)
Thủ tục đầu tư trong nước (28/08/2011 05:10 PM)
Các lưu ý khi thực hiện dự án đầu tư (28/08/2011 05:01 PM)
 
Hướng dẫn đăng ký và hoạt động đăng ký doanh nghiệp
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: link_anhanh1
 
Could not find the specified library component: link_anhanh2
 
Could not find the specified library component: link_anh
 
Các đơn vị khác
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
 
Could not find the specified library component: thudientu_link
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: link_lk
 
Could not find the specified library component: vbpq_link
 
Could not find the specified library component: linkdangkydoanhnghiepquamang
 
Could not find the specified library component: dangkydnquamang
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: thuvienanh_link
 
Could not find the specified library component: link_lienket