Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thúc đẩy mạnh mẽ việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (05/04/2019 08:29 AM)

Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021 (Nghị quyết số 02) đặt mục tiêu trọng tâm nâng hạng 71 chỉ tiêu trong tổng số 266 chỉ tiêu thuộc 7 bảng xếp hạng. Trong đó, Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, chịu trách nhiệm cho các bộ, cơ quan gắn với cải thiện 71 chỉ tiêu này nhằm tạo sự chủ động cho các bộ trong việc tìm hiểu các chỉ số, nhận diện vấn đề và tìm kiếm các giải pháp cải thiện phù hợp.

Ngoài việc đặt mục tiêu nâng hạng các chỉ số về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Nghị quyết số 02 nhấn mạnh bốn nội dung ưu tiên tập trung cải cách, gồm: tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh, thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Như vậy, số lượng các chỉ tiêu và trách nhiệm, nhiệm vụ đặt ra cho các bộ, ngành, địa phương nhiều hơn so với các năm trước. Vì thế, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương phải nỗ lực, bắt tay ngay vào việc thực hiện Nghị quyết, cải cách mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô và cường độ trên tất cả các lĩnh vực.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2019 về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP, về việc ban hành Kế hoạch hành động, tính đến ngày 27/3/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Kế hoạch hành động của 20 Bộ, cơ quan và 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Nhìn chung, Kế hoạch hành động của hầu hết các bộ, ngành bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết.

So với các năm trước, năm 2019 các Bộ, cơ quan ban hành Kế hoạch hành động có chất lượng hơn. Mặc dù vậy, tuy đã 5 năm thực hiện Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhưng một số bộ, ngành vẫn chưa thật sự hiểu rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cũng như cách tiếp cận của các chỉ tiêu theo thông lệ quốc tế.

Về phía địa phương, nhìn chung chất lượng Kế hoạch hành động của các tỉnh, thành phố không có nhiều cải thiện so với trước. Những tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch có chất lượng vẫn là các địa phương như Quảng Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp,… Đây cũng là những địa phương đi đầu trong thực hiện Nghị quyết.

Về cải cách quy định về điều kiện kinh doanh, trong quý I/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, đề xuất cắt giảm Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện, ban hành tại Phụ lục kèm theo Luật đầu tư. Theo đó, đề xuất bãi bỏ 22 ngành nghề, sửa đổi 4 ngành nghề và bổ sung 3 ngành nghề để thống nhất với Luật thủy sản, Luật lâm nghiệp và Luật báo chí. Đồng thời, Bộ đang thực hiện nghiên cứu, đánh giá mức độ thay đổi và tác động thực chất đối với doanh nghiệp của những cải cách, bãi bỏ đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh do các bộ, ngành thực hiện năm 2018. Tuy vậy, vẫn còn một số ít bộ tiếp tục cóphương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ nhưng việc triển khai nội dung này còn chậm so với kế hoạch đặt ra.

Về tình hình và kết quả cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia, nhìn chung trong quý I/2019, công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chưa có chuyển biến, cải cách nào đáng kể. Nghị quyết số 02 nhấn mạnh trước tháng 6/2019, các bộ, ngành hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên, trong quý I/2019, nhiệm vụ này chưa có thêm chuyển biến nào được ghi nhận.

Để thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện Nghị quyết số 02, tại báo cáo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo sát sao việc thực hiện các Nghị quyết số 02, coi đây là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Tiếp tục rà soát, trình Chính phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không rõ ràng, không cụ thể, không khả thi. Đẩy nhanh tiến độ soạn thảo Luật sửa đổi các luật có liên quan trình Chính phủ để trình Quốc hội bãi bỏ, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh được quy định tại các luật chuyên ngành theo phương án đã được phê duyệt.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan đẩy mạnh thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia. Hoàn thành rà soát, cắt giảm thực chất 50% số mặt hàng thuộc danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, tập trung một đầu mối duy nhất thực hiện thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa. Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết ở cả trung ương và địa phương cũng như trong từng lĩnh vực quản lý chuyên ngành./.

 

Nguồn: mpi.gov.vn


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link