Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Các thủ tục đầu tư thực hiện theo Cơ chế một cửa liên thông (02/05/2013 07:26 AM)

- Công bố thủ tục hành chính Một cửa liên thông.

- Danh mục thủ tục hành chính dự án đầu tư trực tiếp ngoài các KCN và KKT.

- Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng - Thực hiện theo cơ chế Một cửa liên thông.

- Hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Hồ sơ thẩm định ĐTM.

- Hồ sơ thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

- Hồ sơ xác nhận giá đất.

- Hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất, cấp GCN QSDĐ.

 

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link