Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (09/07/2019 08:58 AM)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tích cực đạt được của các năm trước, việc thực hiện kế hoạch của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có xu hướng tăng trưởng chậm lại; tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi; giá cả của một số mặt hàng thiết yếu tăng (xăng dầu, điện,...) đã ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống,... Trong bối cảnh đó, phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành từ đầu nhiệm kỳ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh, ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; nhận định được những khó khăn, hạn chế, những nội dung trọng yếu để tập trung chỉ đạo; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra.  

 

Tải dự thảo Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: tại đây>>>>

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link