Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Đề nghị báo cáo tình hình nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh (05/04/2019 02:26 PM)

Thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019; Các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh số 5599/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2019; số 96/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về ban hành nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An năm 2019

Để tổng hợp báo cáo tình hình thanh toán nợ và tình hình phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo yêu cầu của Nghị quyết và các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các chủ đầu tư triển khai thực hiện một số nội dung.

 

Tải Công văn tại đây>>>>

 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link