Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_gioithieuchung
 
qh - kế hoạch PT ktxh
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_QuyHoach
 
cơ hội đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_linhvucchuyenmon
 
quản lý đầu tư
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_quanlidautu
 
DN - đăng ký DN
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Doanhnghiep
 
GS hoạt động - góp ý
Skip portletPortlet Menu
Could not find the specified library component: Nav_Giamsat
 
Could not find the specified library component: linkngay24-5
 
Could not find the specified library component: hoidaptructuyen_link
 
liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Báo cáo định kỳ tình hình thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (01/07/2019 04:37 PM)

Căn cứ quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 71 Luật Đầu tư năm 2014, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và  Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam; căn cứ chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Doanh nghiệp/nhà đầu tư thực hiện báo cáo định kỳ (Hàng tháng, hàng quý, hàng năm) về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

(Thời hạn báo cáo tháng, quý, năm của các tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư lần lượt là: ngày 12 của tháng sau tháng báo cáo; ngày 12 tháng đầu quý sau quý báo cáo và ngày 31/3 năm sau của năm báo cáo)

Trường hợp nhà đầu tư không thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 20, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)

 Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để nhà đầu tư biết và nghiêm túc thực hiện./.

(Có Biểu mẫu Báo cáo đầu tư theo tháng, quý, năm kèm theo)

Tải biểu mẫu kèm theo tại đây>>>>


 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Tin tức sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: gmdt
 
Could not find the specified library component: link_a2
 
 
This portlet is temporarily disabled.
 
Could not find the specified library component: cbdp_link
 
Could not find the specified library component: thudientu_link