image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 161
  • Trong tuần: 1 770
  • Tất cả: 61565
Thông báo KHĐT dự án: Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu và Công viên Trung tâm tại Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: UBND huyện Yên Thành.

- Địa chỉ: Khối II Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 0383.863159.

2. Tên dự án: Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu và Công viên Trung tâm tại Thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: Số 2317/QĐ.UBND-ĐTXD ngày 07/6/2013 của UBND tỉnh Nghệ An do bà Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký.

4. Chủ đầu tư: UBND huyện Yên Thành.

5. Tổng mức đầu tư: 47.030.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ, không trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

Số gói thầu

Tên

gói thầu

Giá gói thầu

(Tr. đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

T/g lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

T/g thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu xây lắp

40.983

Ngân sách nhà nước

Đấu thầu rộng rãi

01 túi hồ sơ

Tháng 6,7/

2013

Theo đơn giá điều chỉnh

30 tháng

2

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT

96

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Tháng 6,7/

2013

Theo tỷ lệ %

3

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

840

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Tháng 6,7/

2013

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ gói 1

4

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình

294

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Tháng 6,7/

2013

Theo tỷ lệ %

Theo tiến độ gói 1

5

Bảo hiểm công trình

163

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Tháng 6,7/

2013

Trọn gói

Theo tiến độ gói 1

6

Kiểm toán công trình

157

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu

Tháng 6,7/

2013

Theo tỷ lệ %

01 tháng

Tổng giá các gói thầu

42.533

(Bốn mươi hai tỷ, năm trăm ba mươi ba triệu đồng chẵn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974