image banner
THÔNG BÁO - VB ĐIỀU HÀNH
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 123
  • Trong tuần: 1 732
  • Tất cả: 61527
Thông báo KHĐT dự án: Tiểu dự án xây dưng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 05 phục vụ GPMB tại xã Nghi Phú (giai đoạn 1) thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò

I. Thông tin gói thầu:

Tên bên mời thầu: Ban QLDA đầu tư và xây dưng thành phố Vinh, Nghệ An.

- Địa chỉ: số 152 đương thành phố Đinh Công Tráng thành phố Vinh tỉnh Nghệ An.

- Điện thoại: 0383 843239- Fax: 0383 589749 Email: huytu,pmvinh@gmali,com.

2. Tên dự án: Tiểu dự án xây dưng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư số 05 phục vụ GPMB tại xã Nghi Phú (giai đoạn 1) thuộc dự án Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: số 2165/QĐ.UBND-GT ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Nghệ An.

4. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư và xây dưng thành phố Vinh, Nghệ An.

5. Tổng mức đầu tư: 81.209.000.000 đồng.

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (triệu đồng)

Nguồn vốn

(chung cho các gói thầu)

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn khảo sát lập thiết kế BVTC-DT

1.050

Từ nguồn kinh phí GPMB dự án Đại lộ Vinh Cửa Lò

Chỉ định thầu

1 túi hồ sơ

Trong quý II năm 2013

Khảo sát theo đơn giá cố định. Thiết kế theo tỷ lệ %

30 ngày

2

Toàn bộ phần xây lắp công trình

49.722,00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

01 túi hồ sơ

Theo đơn giá cố định

12 tháng

3

Rà phá bom mìn

435,00

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Trọn gói

15 ngày

4

Bảo hiểm công trình

199,000

Chị định thầu

Thương thảo hợp đồng

Trọn gói

Từ ngày khởi công đến hết thời gian bảo hành công trinh

5

Kiểm toán

16,00

Chỉ định thầu

Thương thảo hợp đồng

Trọn gói

01 tháng

Tổng giá các gói thầu: 51.566 triệu đồng (Năm mươi mốt tỷ năm trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974