image banner
image advertisement
Danh mục các dự án đã được cấp mới năm 2021 (chấp thuận Chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp Danh mục các dự án đã được cấp mới năm 2021 (chấp thuận Chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đề nghị tải về theo file đính kèm Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974