image banner
image advertisement
  • 26/11/2021

    Thảo luận Dự thảo Quyết định về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An

    Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu ban hành Quyết địnhquy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh). Trên cơ sở ý kiến các sở, ngành và địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện Dự thảo. Để đảm bảo sự thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức buổi thảo luận các thành viên Tổ soạn thảo để góp ý về các nội dung của Dự thảo. 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TỈNH NGHỆ AN
Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch Đầu tưu
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nghệ An
Ghi rõ nguồn Cổng TTĐT Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An (hoặc khdt.nghean.gov.vn) 
khi trích dẫn tin từ địa chỉ này.

 

Trụ sở: Số 20 Đường Trường Thi - Phường Trường Thi - Tp Vinh - Nghệ An
Email: khdt@nghean.gov.vn 
Điện thoại: 02383.844636;Fax: 02383.844974